Đá thạch anh đen

Đặc điểm hình thành, tính chất đá thạch anh đen

Trong số các loại đá thạch anh thì đá thạch anh đen là một trong những dạng đá thuộc dòng hiếm gặp trong tự nhiên.

Đá thạch anh đen tồn tại và hình thành dưới những điều kiện, vùng đất vô cùng khó khăn về mặt khí hậu, địa chất, và các sự biến đổi về địa hình liên tục của vỏ trái đất.

Xem tiếp

Hiển thị 2 sản phẩm