Đá thạch anh hồng

Đặc điểm đá thạch anh hồng

Đá thạch anh tự nhiên tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như: thạch anh đen, thạch anh xanh, thạch anh vàng, thạch anh tím…mỗi dạng đá có một tính chất và những đặc điểm công dụng khác nhau đối với người sử dụng.

Trong số các dạng đá kể trên thì phải nhắc đến loại đá thạch anh hồng chúng có công dụng ra sao? và mệnh gì hợp nhất? cách nào để nhận biết được đá thạch anh hồng tự nhiên?

Xem tiếp

Hiển thị 5 sản phẩm