Đá thạch anh xanh

Sự hình thành phát triển của đá thạch anh xanh

Sự hình thành đá thạch anh trải qua nhiều giai đoạn, trải qua nhiều năm tích lũy: dưới những điều kiện của tự nhiên, của trầm tích núi lửa phun trào, của những điều khiện khí hậu, địa chất mà hình thành lên những dạng đá có màu sắc, có hình khối khác nhau cho đến hiện tại

Đá thạch anh có nhiều dạng và được xếp vào là dạng đá bán quý tự nhiên như: thạch anh trắng, thạch anh vàng,thạch anh xanh, thạch anh đen, thạch anh hồng…Mỗi dạng đá mang một đặc điểm riêng biệt.

Xem tiếp

Hiển thị 4 sản phẩm