Mặt đá phong thủy phật di lặc

ĐÁ PHONG THỦY PHẬT DI LẶC

Biểu tượng cho hạnh phúc, hoan hỷ tự tại là phải nhắc tới mặt Phật Di Lặc trong phong thủy. Như mọi người biết nụ cười niềm vui lớn nhất của Phật Di Lặc là biến những u buồn, giận giữ, ấm ức, căng thẳng hay những áp lực trong cuộc sống của con người…

Xem thêm