Mặt phật đá phong thủy

Mặt phật đá phong thủy tự nhiên hợp tuổi, hợp mệnh.

Khái niệm về mặt phật theo quan niệm người phương đông Phong tục tập quán được hình thành qua nhiều quá trình, nhiều triều đại, niên đại mà phát triển và duy trì cho đến ngày nay. Đi đôi với phong tục tập quán là các quan niệm về tôn giáo tín ngưỡng. Đối với…

Xem thêm