Một vài vật phẩm phong thủy tiêu biểu chiêu lộc đầu năm cực tốt

Đá phong thủy, Di lạc đá ngọc Hoàng Long

Năm Mậu Tuất chọn vật phẩm phong thủy cầu tài lộc vào nhà

Cách chọn vật phẩm phong thủy và vị trí đặt như thế nào để rước lộc vào nhà trong năm mới này. Thông thường phòng khách có vai trò rất quan trọng trong phong thủy nhà ở. Phòng khách chính là nơi dừng khí và tiếp nhận các dòng khí xấu hoặc tốt đi vào nhà….

Xem thêm