công dụng của đá thủy tinh núi lửa

Obsidian – Thủy tinh núi lửa công dụng và đặc điểm tự nhiên

Đặc điểm. Obsidian , hay còn họi là đá hắc diện hay hắc thạch, đơn giản chỉ là dung nham núi lửa bị làm nguội một cách quá nhanh, đến nỗi khoáng chất bên trong không đủ thời gian dễ hình thành. Nó không khác gì một loại thủy tinh được hình thành một cách…

Xem thêm