Vòng tay đá Mắt Hổ

Một số thông tin kiến thức về đá mắt hổ

Theo như một số truyền thuyết để lại, đá mắt hổ đã xuất hiện từ hàng ngàn thế kỷ trước. Như vậy chứng tỏ được mức đổ ứng dụng cũng như tính phong thủy của đá mắt hổ rất cao mới có thể bền vững tồn tại đến bây giờ. Thông thường, người ta sẽ sử dụng đá mắt hổ khi đi đường, vì nó mang đến sự may mắn, an toàn về sức khỏe.

Xem tiếp

Hiển thị 11 sản phẩm