Mặt dây chuyền đá cẩm thạch tỳ hưu

Mặt dây chuyền đá cẩm thạch xanh

Chỉ cần nghe từ “Đá ngọc cẩm thạch” thôi người ta đã cảm nhận được đó là một loại đá rất quý, quý như ngọc ngà châu báu nên nó mới được gắn từ “ngọc”, và thực tế nó đúng là một một loại đá cao cấp, rất có giá trị. Là sự tạo hóa…

Xem thêm